Cam Balkon Telefon

+90850 466 7325

media

Giyotin imalat programından alınan rapora göre; öncelikle profil kesimlerine başlanır.
Profil kesimindeki;
üst kutu profili, kutu ön kapağı, Alt Kasa profili, Küpeşte profili ve Küpeşte kapağı 1’er adet
Çekme Profili 4 adet
Yatay ve Dikey Baza Profilleri 6’şar adet
Yan Dikme Profili ve Kapağı 2’şer adet
70’lik alüminyum boru 1 adet olacak şekilde rapordaki uzunluk ölçülerine göre kesilir.

Belirtilen ölçülerde yandikme kertme işlemi yapılır.
Kertme işleminden sonra yan dikme ve üst kutu profiline kıl fitil çekilir.
Üst Kutu profiline kapakları takılıp vidalama yapılır.
70’lik boru profilene motor yerleştirilir, bu sırada takozlama işlemi yapılarak motorun profile tam oturması sağlanır.

Motor, boruya yerleştirildikten sonra aksesuarlar takılıp üst kutu profiline yerleştirilir.
Çekme Kayış Profili’nin Motorla olan bağlantısı yapılır.
üst kutu kapağı kayış bağlantısından sonra yerleştirilip vidalanır.

Tüm bazalar silikonlanır, yatay bazalardan birinin oluk kısmı içeride diğerinin de dışarıda
olacak şekilde yapıştırma işlemi yapılır. Aksesuarlar yatay bazalara takılır.
Dikey bazaların oluk kısımları içeride kalacak şekilde yapıştırılıp vidalama işlemi yapılır.

Diğer iki kanada da aynı işlem yapıldıktan sonra giyotinimiz montaja hazır hale gelmiş olur.

İlgili Ürünler

Webticaretim E-ticaret Yazılımıyla Hazırlanmıştır